Skip to content

SSN3000

TRUCK-MOUNTED CRANES

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

  • โมเม้นต์การยก 15.0 ตัน-เมตร
  • ยกน้ำหนักสูงสุด 4,500 กิโลกรัม
  • ความยาวยืดสูงสุด 9.0 เมตร

Data Sheet