Skip to content

SSN2800

TRUCK-MOUNTED CRANES

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

  • โมเม้นต์การยก 13.0 ตัน-เมตร
  • ยกน้ำหนักสูงสุด 4,250 กิโลกรัม
  • ความยาวยืดสูงสุด 8.5 เมตร

Data Sheet