Skip to content

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

เครนติดหลังรถ ยี่ห้อ DONGYANG

คุณสมบัติมาตรฐานของ DONGYANG CRANE

* Overwinding Alarm สัญญาณเตือนขณะตะขอขึ้นใกล้บูม
* เครนได้ออกแบบแขนบูม เป็นแบบ 6 เหลี่ยม ทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง (High Tensile Steel) จึงทำให้แขนบูมแข็งแรงปลอดภัย
* DONG YANG นำวิธี FINITE ELEMENT ANALYSIS มาวิเคราะห์โครงสร้างต่าง ๆ ของเครน ทำให้มีความแข็งแรงกว่า ปลอดภัยมากกว่า และมีประสิทธิภาพในการยกสูง
* ระยะยืดของบูม, น้ำหนัก และมุมที่ยกมีความสัมพันธ์การทำงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการยกของเครน
* ชุดควบคุม (Control) ทำงานแยกอิสระต่อกันระหว่างชุดควบคุมการทำงานของเครนและขาหยั่ง
* ขาหยั่ง (Outrigger) สโลด์เข้า-ออก และขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิค
* มาตรวัดบอกน้ำหนักยกเครน เพื่อเปรียบเทียบกับตารางยกน้ำหนัก ป้องกันและยกน้ำหนักเกินพิกัด
* วาวล์ 3 ทาง เปลี่ยนทิศทางการทำงานของชุดควบคุม (Control) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 

OPTION

* Top Seat คอนโทรลจากที่นั่งในมุมสูง จึงทำให้เห็นวิสัยในการมองเห็นได้รอบด้านชัดเจนมากขึ้น
* Overload Limit ระบบความปลอดภัยป้องกันการยกเกินพิกัดแบบพิเศษสามารถติดตั้งได้กับทุกรุ่น โดยเครนจะไม่ทำงานในทิศทางที่ยกเกินพิกัด
* Oil Cooler เพิ่มประสิทธภภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-312-6955