รถโฟล์คลิฟท์-stillรุ่นEXU-20

EXU-20

Low-level precision.

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

EXU20

Compact all-round truck for challenging applications.

 • Always safe on the move due to OPTISPEED: speed adapts to the tiller angle
 • Maximum performance due to powerful, reliable and low maintenance rotary current drive
 • Always available due to lateral battery change and Li-Ion technology

Power

 • Top performance thanks to a lifting capacity of up to 3,000 kg
 • High handling capacity: powerful, reliable and low-maintenance electrical drive and steering motor
 • Battery capacity of up to 500 Ah and lateral battery change available as well as Li-Ion battery, which concentrates a large amount of energy and allows for easy interim charging
 • The right driving programme for all situations: select maximum handling performance or maximum efficiency: ECO, BOOST or Blue-Q
 • Comfortable on the ramp: the support wheels guarantee optimum traction and enable powerful movement on ramps

Ergonomics

 • Ergonomic and intuitive operation: driving, lifting and steering processes can be simultaneously controlled by left- or right-handed operators using just one hand
 • Battery changing made easy: lateral battery change option for high availability at highest safety
 • Work made easier: easy to operate, ergonomically shaped STILL tiller head

Safety

 • The deep-drawn truck frame protects the feet of operators and others in public areas
 • Safety as standard: OPTISPEED tiller adapts speed automatically depending on distance between the operator and the truck
 • Safe around corners: curve speed control of the EXH automatically adapts speed to the steering angle when cornering
 • Safety in confined spaces: curved tiller shape protects the driver from getting trapped in front
 • Accidental roll-back eliminated: automatic stop function also on ramps

Precision

 • Fatigue-free operation: precise and intuitive electrical steering unit of the EXH
 • Best views for precise operation: clear view of the tips of the forks and centrally mounted tiller
 • Both left- and right-handed users can intuitively operate all driving, lifting and lowering functions
 • Reliable, even in narrow spaces: compact dimensions and high manoeuvrability
 • Precise operation even in the most confined spaces with the creep speed function option
 • All important information at a glance with the EXH colour display

Compactness

 • High pallet reloading rate: compact size allows for quick and safe operation
 • Additional storage space for goods: copes with narrow aisles thanks to its compact dimensions and high manoeuvrability
 • The optional built-in charger enables flexible and decentralised charging of the truck

Environmental Responsibility

 • Low operating costs: low energy consumption and long maintenance intervals
 • Blue-Q efficiency mode allows energy savings of up to 7 percent at the press of a button, with no loss of performance
 • Applied environmental awareness: 95 per cent of the parts are recyclable
 • Very low noise emission due to extremely quiet drive and lifting motor

Data Sheet

SS1926ACE

SS1926ACE

TRUCK-MOUNTED CRANES

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

 • โมเม้นต์การยก 19 ตัน-เมตร
 • ยกน้ำหนักสูงสุด 8,000 กิโลกรัม
 • ความยาวยืดสูงสุด 21.9 เมตร
 • ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 5,700 มิลลิเมตร
 • ขาหยั่งคู่หลัง เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 4,400 มิลลิเมตร

Data Sheet

SS2725

SS2725

TRUCK-MOUNTED CRANES

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

 • โมเม้นต์การยก 29 ตัน-เมตร
 • ยกน้ำหนักสูงสุด 10,000 กิโลกรัม
 • ความยาวยืดสูงสุด 23.2 เมตร
 • ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 6,200 มิลลิเมตร
 • ขาหยั่งคู่หลัง เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 5,360 มิลลิเมตร

Data Sheet

SSN3000

SSN3000

TRUCK-MOUNTED CRANES

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

 • โมเม้นต์การยก 15.0 ตัน-เมตร
 • ยกน้ำหนักสูงสุด 4,500 กิโลกรัม
 • ความยาวยืดสูงสุด 9.0 เมตร

Data Sheet

SSN2800

SSN2800

TRUCK-MOUNTED CRANES

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

 • โมเม้นต์การยก 13.0 ตัน-เมตร
 • ยกน้ำหนักสูงสุด 4,250 กิโลกรัม
 • ความยาวยืดสูงสุด 8.5 เมตร

Data Sheet

SS2724

SS2724 

TRUCK-MOUNTED CRANES

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

 • โมเม้นต์การยก 29 ตัน-เมตร
 • ยกน้ำหนักสูงสุด 10,000 กิโลกรัม
 • ความยาวยืดสูงสุด 17.9 เมตร
 • ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 6,200 มิลลิเมตร
 • ขาหยั่งคู่หลัง เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 5,360 มิลลิเมตร

Data Sheet

SS2037

SS2037

TRUCK-MOUNTED CRANES

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

 • โมเม้นต์การยก 19 ตัน-เมตร
 • ยกน้ำหนักสูงสุด 8,000 กิโลกรัม
 • ความยาวยืดสูงสุด 25.6 เมตร
 • ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 6,100 มิลลิเมตร
 • ขาหยั่งคู่หลัง เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 4,400 มิลลิเมตร

Data Sheet

UR-V550WYK

UR-V550K/WYK Series

TRUCK-MOUNTED CRANES

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

ปั้นจั่นสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก ยูนิค รุ่น UR-V550K/WYK สำหรับรถบรรทุกขนาดกลาง น้ำหนักยกได้สูงสุด 3,030 kg. ระยะยืดของบูมได้สูงสุด (บูม 6 ท่อน) 17.30 m.

Data Sheet

UR-V370K

UR-V370K Series

TRUCK-MOUNTED CRANES

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

ปั้นจั่นสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก ยูนิค รุ่น UR-V370K สำหรับรถบรรทุกขนาดกลาง น้ำหนักยกได้สูงสุด 3,030 kg. ระยะยืดของบูมได้สูงสุด (บูม 6 ท่อน) 15.9 m.

Data Sheet

SSV700

SSV700

TRUCK-MOUNTED CRANES

MENU

กลุ่มบริษัทในเครือ

 

รายละเอียดสินค้า

 • โมเม้นต์การยก 14 ตัน-เมตร
 • ยกน้ำหนักสูงสุด 7,000 กิโลกรัม
 • ความยาวยืดสูงสุด 10.6 เมตร
 • ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 5,700 มิลลิเมตร

Data Sheet