Skip to content

โลหะภัณฑ์

รับผลิต ติดตั้ง

บริการติดตั้ง สแตนเลส เหล็ก สแตนเลสสี

บริการ ตัด พับ เจาะ เชื่อม วีคัท

ท่อและแผ่นสแตนเลส

รถและเครื่องจักรใช้งานในโกดังสินค้า

พันธกิจหลักของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะมอบการบริหารงานโครงการระดับแนวหน้าและหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลูกค้าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลาและตามงบประมาณ

มาตรฐานระดับสากล

The First Business Professional in Crane and Equipment for Rent Awarded ISO 9001:2000
มืออาชีพในการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้างทุกชนิด ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2000 รายแรกของไทย

ONE TEAM , ONE COMPANY , ONE VISION
ร่วมพัฒนาไม่หยุดหนิ่งเพื่อก้าวสู่ ISO 14001 เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม